אמבולנס

פסטיבל נובה

האמבולנס הובא מחניון רעים, בו התקיים פסטיבל הנובה.
פסטיבל הנובה התקיים בין יום חמישי לשבת, כאשר בבוקר ה-7/10 היו בפסטיבל למעלה מ-4,000 משתתפים. המסיבה אושרה ע”י כל הגורמים, ובכל שלב נתון היו בה 30 שוטרים.

בבוקר ה-7/10, כאשר מתחיל הירי הרקטי לעבר העוטף, מופסקת המסיבה והחוגגים מתחילים להתפנות מהאזור. מחבלים שמתמקמים בצומת רעים יורים על הרכבים הראשונים שמגיעים לשם, בעוד שהצעירים בורחים מהרכבים או מנסים להימלט עם הרכבים. חלקם חוזרים פצועים לאזור המסיבה, בה מטעמי בטיחות ואבטחה נמצאו אמבולנסים מראש. הפצועים מקבלים טיפול ע”י החובשים והפרמדיקים ברחבת הטיפול. בסביבות השעה 09:00 נורה לעבר האמבולנס טיל RPG, שפוגע והורג את כל מי שנמצא בתוכו. כתוצאה מהפגיעה האמבולנס נשרף עד היסוד.

באמבולנס אותרו ממצאים השייכים ל-18 נרצחים. שניים מהם הינם שני גבאי ז”ל ואליקים ליבמן ז”ל. שני הוגדרה כנעדרת במשך 47 ימים, ואליקים הוגדר כחטוף למעלה מ-200 ימים. שניהם מצאו את מותם באמבולנס. בשל עוצמת הפגיעה, היה קושי בזיהוי הנרצחים וכל אחד מהם נקבר בשוגג עם נרצח אחר. לאחר גילוי ממצאים נוספים בחניון רעים – הם זוהו והובאו למנוחה כראוי.

בפסטיבל נובה נרצחו 364 אנשים ו-44 נחטפו לשטח רצועת עזה.

רשימת 18 מלאכי האמבולנס:
 1. שני גבאי ז”ל
 2. נעם שלום ז”ל
 3. בר תומר ז”ל
 4. זיו פרנקל ז”ל
 5. לין דפני ז”ל
 6. ויקטוריה גורלוב
 7. אלכסנדר סמוילוב ז”ל
 8. אלינה פלחטי  ז”ל
 9. מוריה אור סוויסה ז”ל
 10. ליאור עטון ז”ל
 11. קארין ז׳ורנו ז”ל
 12. מתן קידו אלמלם ז”ל
 13. אריק פרץ ז”ל
 14. רות פרץ ז”ל
 15. שיר חנה ג’ורג’י ז”ל
 16. אליקים ליבמן ז”ל
 17. שרונה שמוניס הראל ז”ל
 18. יוליה וקסלר ז”ל

Ambulance | Nova Festival

The ambulance was brought from the Re’im parking lot, where the Nova festival was held.

The Nova festival took place between Thursday and Saturday, and on the morning of October 7 there were over 4,000 participants at the festival.
The party was approved by all authorities, and at any given time there were 30 police officers on site. 

On the morning of October 7, when the rocket fire towards the Gaza Envelope begins, the party is stopped and the party goers start  evacuating the area. Terrorists who position themselves at the Re’im intersection shoot at the first vehicles that arrive there, while the young people run away from the vehicles or try to escape driving the vehicles. Some of them return  injured to the party area, where ambulances were located in advance for safety and security reasons. The injured are treated by the nurses and paramedics at the medical treatment site.
Around 09:00 a RPG missile is  fired at the ambulance, which hits and kills everyone inside. As a result of the impact, the ambulance is completely burned.

Findings belonging to 16 murdered persons were found in the ambulance. Two of them are Shani Gabai, may she rest in peace and Eliakim Liebman, may he rest in peace.
Shani was declared as a missing person for 47 days, and Eliakim was declared as a kidnapped person for over 200 days. Both died in the ambulance.
Due to the intensity of the impact, it was difficult to identify the victims and each of them was mistakenly buried together with another victim. After the discovery of additional finds at Re’im parking lot – they were identified and properly laid to rest.

At the Nova festival, 364 people were murdered and 44 were kidnapped to  Gaza Strip.

List of 18 ambulance angels:

Shani Gabay R.I.P
Noam Shallom R.I.P
Bar Tomer R.I.P
Ziv Frenkel R.I.P
Lin Dafni R.I.P
Victoria Gorlov R.I.P
Alex Samoilov R.I.P
Alina Plahti R.I.P
Moria Or Swissa R.I.P
Lior Atun R.I.P
Karin Journo R.I.P
Matan Kido Elmalam R.I.P
Arik Peretz R.I.P
Ruth Peretz R.I.P
Shir Georgie R.I.P
Elyakim Libman R.I.P
Sharona Shmonis Harel R.I.P
Yulia Veksler R.I.P

 

דילוג לתוכן